Sant Boi ha de frenar el consum de sòl públic per la construcció d’habitatges. Per això defensem prioritzar les obres de rehabilitació i la utilització de solars sense edificar dins la ciutat i una moratòria en relació a ampliar el sòl urbà més enllà de l’actual.

El municipi encara posseeix un extens territori natural que volem protegir i conservar per les generacions futures. S’ha de tenir molta cura amb el creixement demogràfic, l’Ajuntament no pot actuar com un agent immobiliari i ha de preservar el patrimoni natural existent i per això ha d’haver-hi un Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals, uns recursos naturals amenaçats per infraestructures i construccions diverses.

Amb aquestes premisses prèvies, voldríem cridar l’atenció a la intenció d’edificar en la zona de Can Gavarrot, que efectivament és una zona bastant degradada, sobresortint en aquest aspecte les instal·lacions de Panasfalto. Amb el bonic embolcall de zones verdes, habitatge social, habitatge assequible?, cosir territori, etc. Esperem que no ens fiquem un gol en pròpia porta.

Per tal d’evitar-ho pensem que hem de tenir clares les prioritats de la ciutat però, sobretot, s’ha de tenir clar el model de ciutat que es vol, si una ciutat abocada a l’especulació de tot tipus -incloent la de les “avantatges” de tenir 100.000 habitants o més- o una ciutat sostenible i pensada pels seus veïns i veïnes.

Andrés Castro, regidor

 

[Setembre 18] STOP