Acabem de passar un mes de maig ple de festes a la ciutat, junt amb la Festa Major es celebren gairebé tot seguit una altra sèrie de festes com són la capvuitada i les diferents festes de barri. Ara bé, des de ja fa uns anys hi ha un acte paral·lel i autogestionat en les mateixes dates de la Festa Major, es tracta de la Festa Major Alternativa que, ara com ara, ja forma part com a realitat consolidada del conjunt festiu de la ciutat.

Aquest any la Festa Major Alternativa, que es realitza als Jardins de l’Ateneu Santboia, ha tingut una sèrie d’activitats de diferent índole, des d’un concurs de paelles fins a les tradicionals actuacions musicals de la nit -amb diferents grups com Whiskey Dust, Camí de l’Est, Mount Cane, Big Almonds o Beautyfarra entre altres- passant per activitats teatrals com En busca del amor de David Beltrán.

Volem agrair des d’aquesta columna els esforços del col·lectiu d’entitats i persones que fa possible que any rere any la Festa Major Alternativa compleixi dues funcions a parer nostre importantíssimes: generar un nou espai lúdic a la Festa Major i mantenir viu l’Ateneu Santboia omplint-lo d’activitats populars i creatives. Així que…gràcies, companys, per fer realitat per 15 vegades la Festa i per creure en la cultura feta des del poble i per al poble!

Jorge Romero Gil, regidor

[Juny 18] La Festa Major Alternativa