Primer de tot felicitar a tot aquells que estan treballant per la millora de la sostenibilitat a Sant Boi i que han aconseguit el premi a la Ciutat Mes Sostenible 2017. Sempre és important que se’t reconeguin de forma pública i mediàtica els esforços de la ciutat. Malauradament, molta d’aquesta feina sembla més orientada a aconseguir aquest ressò mediàtic i no pas a aconseguir uns resultats mediambientalment significatius de reducció del consum d’energia, d’emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) o de generació de residus. Pel que fa a l’energia, segons dades  del propi Ajuntament, el gruix del consum prové de la mobilitat amb un 56% del total. Dels GEH la mobilitat també és el sector amb mes pes amb un 38%. Creuen realment que amb tan sols una reducció a 30 km/h es fa de Sant Boi una ciutat on es pugui circular de manera segura amb bicicleta o patinet? Els carrils bici són trams inconnexes, no segregats i amb un manteniment nul. On son les mesures destinades a influir directament en el volum de trànsit motoritzat? Dels GEH, els que corresponen directament a l’Ajuntament (enllumenat públic, equipaments…) tan sols representen un 2% del total. Doncs bé, el gruix de les accions per a la reducció de la despesa energètica i dels GEH iniciades pel consistori incideixen tan sols en aquest 2%. Quasi totes són mesures bones i necessàries, però poc prioritàries.

[Abril] Una ciutat realment sostenible