L’atur, l’exclusió social, els salaris de misèria, els problemes del subministrament dels serveis essencials ens comencem a semblar “normals”, també succeeix això amb l’habitatge, però per fortuna moviments socials com la PAH ens recorden la falsedat d’aquesta “normalitat”.

La PAH ha pres novament la iniciativa i ens presenta una acció legislativa davant el Congrés per posar fi als desnonaments i posar les bases per garantir el dret real a un habitatge digne.

Reproduïm els blocs de mesures que recull la proposta de llei de la PAH, que són:

  • Dació en pagament retroactiva
  • Lloguer assequible
  • Stop desnonaments
  • Habitatge social
  • Subministraments garantits

Per falta d’espai material no entrem al detall de totes les mesures que s’inclouen en aquests blocs. Val a dir que totes són assenyades i que inclouen coses com la inembargabilitat de l’habitatge habitual d’avaladors, l’eliminació de clàusules abusives i compensació econòmica per a aquestes, la moratòria sobre desnonaments de primer i únic habitatge, l’increment del parc públic d’habitatge o l’aplicació del Principi de Precaució per garantir que no es tallin els subministraments bàsics d’aigua, llum i gas sense abans tenir informació sobre la situació dels afectats.

Gent de Sant Boi dona suport a la PAH en la seva lluita, en general, i en aquesta iniciativa legislativa, en particular. Jorge Romero, regidor N

[Abril] Mesures davant el problema de l’habitatge