Fa ben poc que el nostre equip de govern va fer una cosa molt necessària, com era la renovació dels contenidors d’escombraries i de tot el sistema de recollida fent una inversió de milions d’euros.

No tinc cap dubte de la bona voluntat d’aquesta renovació, tampoc en tinc que s’ha fet seguint el criteri dels tècnics, ara bé, molt poc temps després del funcionament ja surten els dubtes envers l’eficiència dels contenidors i de si són o no adients.

No crec que la discussió arreli en la qualitat dels contenidors, segurament és bona -no ho sé, no sóc cap tècnic-, però sí que s’ha de parlar de l’eficiència del conjunt.

És un tema de conscienciar sobre el reciclatge? Diria que no, per una raó senzilla: els antics contenidors ja tenien present el reciclatge, per tant, els usuaris, també. Per a mi la qüestió és relativa a la capacitat del nou dispositiu: fa molt pocs dies un veí il·lustrava amb una fotografia en una xarxa social local el, literalment, col·lapse, dels contenidors situats a la Rambla cantonada amb Carles Martí i Vilà. No sembla un bon començament, cal donar més temps per veure si el sistema funciona o no, però esperem que això no sigui una segona versió del fallit experiment dels contenidors soterrats. La diferència amb aquests és que si el sistema no funciona… el camp experimental ha estat tota la ciutat. En tot cas, Nadal serà una prova de foc per al nou sistema.

Jorge Romero, regidor de Gent de Sant Boi – Poble Actiu

[Gener] Els nous contenidors d’escombraries